SuperTeacherTools

Colonization Answer Key

Play This Game
Tao
#1 Henry the Navigator
#2 Ferdinand Magellan
#3 Christopher Columbus
#4 Miguel Lopez de Legazpi
#5 Rajah Humabon
Konsepto
#1 Ano ang tawag sa istratehiyang ginamit ng mga Espanyol para paghiwalayin ang mga Pilipino? Divide et Impera
#2 Encomienda
#3 Kasunduan ng Tordesillas
#4 Merkantilismo
#5 Ito ang tawag sa pamahalaang itinatag ng mga Espanyol sa Pilipinas. Pamahalaang Sentralisado
Lugar
#1 Dito ginanap ang unang binyagan sa Pilipinas? Cebu
#2 Maynila
#3 Venice
#4 Homonhon
#5 Sa lugar na ito isinagawa ang unang misa sa Pilipinas? Limasawa
Bagay
#1 Victoria
#2 compass
#3 colegio
#4 tabako
#5 korales
Pangyayari
#1 Labanan sa Mactan
#2 Unang Binyagan
#3 Unang Misa
#4 Pagsakop sa Pilipinas
#5 Blood Compact (Sanduguan)
Final Question


usergames/Nov201046/jeopardy1289920247.php--0