SuperTeacherTools.com
Jeopardy Review Game Template
How to Use Instant Jeopardy Review:

Instant Jeopardy Review is designed for live play with up to ten individuals or teams. Teams choose a question, then try to give the best answer. Scoring is built in for each team. You can post a link to this review game using the orange game information button below. If you are the creator of this game, you can edit the game with the red edit button. Have fun!

Dasar Campur Tangan British di NNM Ketidakstabilan di Perak Keadaan di Selangor Keadaan di Negeri sembilan dan Pahang Residen Menggugat Kuasa Sultan dan Pembesar
100 100 100 100 100
200 200 200 200 200
500 500 500 500 500
700 700 700 700 700
1000 1000 1000 1000 1000
Final Question
Apakah bukti yang boleh menyokong pendapat bahawa British telah campur tangan di Negeri-negeri Melayu sebelum tahun 1874?


View Answer
Apakah bukti yang boleh menyokong pendapat bahawa British telah campur tangan di Negeri-negeri Melayu sebelum tahun 1874?
Penubuhan Negeri-negeri Selat

Mengapakah ramai pedagang Negeri-negeri Selat melabur modal di daerah Larut, Lukut dan Klang?


View Answer
Mengapakah ramai pedagang Negeri-negeri Selat melabur modal di daerah Larut, Lukut dan Klang?
Kekayaan bijih timah

Mengapakah pembukaan Terusan Suez dianggap penting kepada para pedagang?


View Answer
Mengapakah pembukaan Terusan Suez dianggap penting kepada para pedagang?
Memendekkan jarak perjalanan

Apakah implikasi pembukaan Terusan Suez dan perkembangan penciptaan kapal wap terhadap Tanah Melayu?


View Answer
Apakah implikasi pembukaan Terusan Suez dan perkembangan penciptaan kapal wap terhadap Tanah Melayu?
Pengeksploitasian hasil bumi

Mengapakah British mengamalkan dasar campur tangan pada peringkat awal hanya di negeri-negeri tertentu sahaja?


View Answer
Mengapakah British mengamalkan dasar campur tangan pada peringkat awal hanya di negeri-negeri tertentu sahaja?
Negeri-negeri tersebut mempunyai kepentingan ekonomi

Bagaimanakah Long Jaafar memajukan perlombongan bijih timah di Larut?


View Answer
Bagaimanakah Long Jaafar memajukan perlombongan bijih timah di Larut?
Membawa masuk buruh Cina

Pertelingkahan di antara kongsi gelap Cina Ghee Hin dan Hai San di Perak telah mengakibatkan...


View Answer
Pertelingkahan di antara kongsi gelap Cina Ghee Hin dan Hai San di Perak telah mengakibatkan...
tercetusnya Perang Larut

Apakah faktor yang telah mendorong Raja Abdullah meminta bantuan daripada British?


View Answer
Apakah faktor yang telah mendorong Raja Abdullah meminta bantuan daripada British?
Mendapatkan takhta negeri Perak

Perang Larut yang berlaku antara tahun 1861 hingga 1863 telah mendatangkan pelbagai kesan kepada negeri Perak. Apakah faktor utama yang menyebabkan berlakunya peperangan tersebut?


View Answer
Perang Larut yang berlaku antara tahun 1861 hingga 1863 telah mendatangkan pelbagai kesan kepada negeri Perak. Apakah faktor utama yang menyebabkan berlakunya peperangan tersebut?
Perebutan takhta dan penguasaan kawasan perlombongan

Pada Januari 1874, Raja Abdullah menandatangani satu perjanjian dengan pihak British. Apakah kesan perjanjian yang ditandatangani ke atas Raja Abdullah?


View Answer
Pada Januari 1874, Raja Abdullah menandatangani satu perjanjian dengan pihak British. Apakah kesan perjanjian yang ditandatangani ke atas Raja Abdullah?
Dilantik sebagai Sultan Perak oleh British

Sultan Abdul Samad melantik Tengku Kudin untuk menamatkan Perang Klang tetapi Tengku Kudin tidak diterima oleh pembesar-pembesar Selangor kerana beliau bukan anak negeri Selangor. Berdasarkan maklumat tersebut, apakah tindakan Tengku Kudin seterusnya?


View Answer
Sultan Abdul Samad melantik Tengku Kudin untuk menamatkan Perang Klang tetapi Tengku Kudin tidak diterima oleh pembesar-pembesar Selangor kerana beliau bukan anak negeri Selangor. Berdasarkan maklumat tersebut, apakah tindakan Tengku Kudin seterusnya?
Meminta bantuan British

pakah kesan peristiwa rompakan ke atas kapal dagang British berhampiran dengan Langat dan serangan ke atas rumah api Tanjung Rachado kepada negeri Selangor


View Answer
pakah kesan peristiwa rompakan ke atas kapal dagang British berhampiran dengan Langat dan serangan ke atas rumah api Tanjung Rachado kepada negeri Selangor
Perluasan kuasa British

Siapakah antara berikut merupakan tokoh yang pernah dilantik oleh Sultan Abdul Samad bagi menamatkan perang saudara di negeri Selangor?


View Answer
Siapakah antara berikut merupakan tokoh yang pernah dilantik oleh Sultan Abdul Samad bagi menamatkan perang saudara di negeri Selangor?
Tunku Kudin

Apakah tindakan yang British lakukan setelah menghadapi serangan lanun di Kuala Langat pada November 1873?


View Answer
Apakah tindakan yang British lakukan setelah menghadapi serangan lanun di Kuala Langat pada November 1873?
Mendesak agar Selangor diletakkan di bawah kuasa British

Anda dapati apabila Raja Sulaiman mangkat, daerah Klang diserahkan kepada Raja Abdullah. Penyerahan ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati putera Raja Sulaiman. Siapakah putera Raja Sulaiman yang dimaksudkan ini?


View Answer
Anda dapati apabila Raja Sulaiman mangkat, daerah Klang diserahkan kepada Raja Abdullah. Penyerahan ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati putera Raja Sulaiman. Siapakah putera Raja Sulaiman yang dimaksudkan ini?
Raja Mahadi

Bagaimanakah British mengukuhkan kuasanya di daerah Rembau, Jelebu dan Seri Menanti?


View Answer
Bagaimanakah British mengukuhkan kuasanya di daerah Rembau, Jelebu dan Seri Menanti?
Menempatkan pegawai Majistret dan Pemungut Hasil

Apakah kesan peristiwa pembunuhan Goh #!!##!!##!!#, seorang warganegara British yang berbangsa Cina ditemui mati di kawasan berhampiran dengan istana Sultan Pahang?


View Answer
Apakah kesan peristiwa pembunuhan Goh #!!##!!##!!#, seorang warganegara British yang berbangsa Cina ditemui mati di kawasan berhampiran dengan istana Sultan Pahang?
Penerimaan Residen British

Sultan Ahmad berusaha mengelakkan Pahang daripada dijajah oleh British. Apakah tindakan beliau untuk menyekat perluasan pengaruh British?


View Answer
Sultan Ahmad berusaha mengelakkan Pahang daripada dijajah oleh British. Apakah tindakan beliau untuk menyekat perluasan pengaruh British?
Membawa masuk pelabur Eropah

Sungai Linggi dalam daerah Sungai Ujong merupakan jalan perhubungan utama ke Pelabuhan Melaka. Apakah keistimewaan Sungai Linggi ini kepada pembesar - pembesar tempatan?


View Answer
Sungai Linggi dalam daerah Sungai Ujong merupakan jalan perhubungan utama ke Pelabuhan Melaka. Apakah keistimewaan Sungai Linggi ini kepada pembesar - pembesar tempatan?
Tempat kutipan cukai kepada pedagang

Siapakah Residen British di Sungai Ujong (Negeri Sembilan)?


View Answer
Siapakah Residen British di Sungai Ujong (Negeri Sembilan)?
Martin Lister

Pengenalan Sistem Residen adalah kesan daripada campur tangan British di negeri-negeri Melayu Apakah kejayaan yang dicapai oleh British hasil daripada pengenalan sistem tersebut?


View Answer
Pengenalan Sistem Residen adalah kesan daripada campur tangan British di negeri-negeri Melayu Apakah kejayaan yang dicapai oleh British hasil daripada pengenalan sistem tersebut?
Pentadbiran British secara langsung telah diperkenalkan

Residen menggugat kuasa sultan dan pembesar dengan menguasai pentadbiran. Apakah tugas residen yang menyebabkan Sultan dan Pembesar kehilangan kuasa?


View Answer
Residen menggugat kuasa sultan dan pembesar dengan menguasai pentadbiran. Apakah tugas residen yang menyebabkan Sultan dan Pembesar kehilangan kuasa?
Menjalankan semua urusan pentadbiran negeri

Residen menggugat kuasa sultan dan pembesar dengan mencampuri adat. Apakah tindakan residen yang dikatakan telah mencampuri adat?


View Answer
Residen menggugat kuasa sultan dan pembesar dengan mencampuri adat. Apakah tindakan residen yang dikatakan telah mencampuri adat?
Menghapuskan amalan perhambaan

Mengapakah residen dikatakan terlalu berkuasa?


View Answer
Mengapakah residen dikatakan terlalu berkuasa?
Tiada panduan yang jelas

Siapakah Residen Jeneral pertama Negeri-negeri Melayu Bersekutu?


View Answer
Siapakah Residen Jeneral pertama Negeri-negeri Melayu Bersekutu?
Frank Swettenham

Sejarah membuktikan keadaan yang tidak stabil dalam negeri telah memberi kesempatan kepada British untuk bertapak di Negeri-negeri Melayu. Apakah iktibar yang dapat diperoleh daripada keadaan ini?


View Answer
Sejarah membuktikan keadaan yang tidak stabil dalam negeri telah memberi kesempatan kepada British untuk bertapak di Negeri-negeri Melayu. Apakah iktibar yang dapat diperoleh daripada keadaan ini?
Kita mesti menjaga kestabilan dalam negara untuk mengelak campur tangan luar
Scoreboard
Scoreboard
Team 1
Lose Point
Add Point
Team 2
Lose Point
Add Point
Team 3
Lose Point
Add Point
Team 4
Lose Point
Add Point
Team 5
Lose Point
Add Point
Team 6
Lose Point
Add Point
Team 7
Lose Point
Add Point
Team 8
Lose Point
Add Point
Team 9
Lose Point
Add Point
Team 10
Lose Point
Add Point


tracker
Bookmark and Share