SuperTeacherTools Home | Millionaire Home | SuperTeacherTools Help

España e os seus habitantes

Start This Game Over Edit This Game
España, dende 1975 é
A: Unha democracia
B: Unha aristocracia
C: Unha dictadura
D: Unha anarquía
Lifelines:
Question 10     $100
Question 9     $100
Question 8     $100
Question 7     $100
Question 6     $100
Question 5     $100
Question 4     $100
Question 3     $100
Question 2     $100
Question 1    $100